Заманауи технологиялардың нәтижелілігі

Рейтинг:   / 2

Шигорбаева Альбина Исмагуловна,

фармацевтік пәндерінің оқытушысы

«Солтүстік Қазақстан медицина колледж» ШЖҚ КМК-да

 

Ұлт болашағы бүгінгі оқушыларымыздың білімі мен біліктілігіне, санасы мен тәрбиелілігіне байланысты. Сондықтан оқушылардың жан-жақты терең білім алуымен қатар, саналы да,тәрбиелі,саяси-экономикалық сауатты, адамгершілік қасиеттері мол, зерделік деңгейі жоғары болуы үшін, ұстаздар аянбай еңбек етуде. Өздерінің еңбегінің нәтижесін көрсетуде. Қазіргі таңда білім беру жүйесіндегі тиімділігі мен сапасын арттыру, оқу үрдісінің ғылыми теорияға негізделген таңдамалы белсенді әдістеріне көшуді талап етуде.

Білім беруді жаңарту үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үрдісі. Қазіргі өркениетке жеткізетін құрал тек қана - білім. Білімді ұрпақ қана болашақ иесі болып табылады.

Тек сапалы білім беру барысында ғана, әр ұстаз оқу тәрбие жұмысына шығармашылықпен қарап, жаңа заман талабына сай, осы бағдарлама мазмұнына сай, сабақты түрлендіріп оқыту әдістерін пайдаланса, игі нәтижеге жетеді.

jordan Release Dates

Подробнее...

ИНСТИТУТТЫҢ АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ – ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ДАМУ ЖОЛЫНДАҒЫ КӨМЕКШІ ҚҰРАЛЫ

Рейтинг:   / 0

Турсунбеков А.Ж.,

«Өрлеу» «БАҰО АҚ филиалы СҚО бойынша ПҚ БАИ»

бас маманы

Кенжетаев Б.А.

«Өрлеу» «БАҰО АҚ филиалы СҚО бойынша ПҚ БАИ»

жетекші маманы

Қазіргі уақытта оқытушыларға, студенттер мен олардың ата-аналары үшін ғаламторда түрлі білім беру ресурстары бар. Нағыз мұғалім әрдайым тәжірибе алмасу мақсатында және тұрақты өзін-өзі дамытуға дайын болу керек. Бірақ мұғалімнің әдістемелік жұмыстары жөніндегі белгілі бір мақалалар жариялауға мүмкіндігін біріктіреді, сонымен қатар әр түрлі байқауларға қатысуға мүмкіндік алады. Қазіргі білім беру жүйесінде  басты өзгерістердің бірі, мұғалімдерді оқыту мен кәсібилігін арттыру қажеттілігі туындап отыр.

Білім берудің негізгі мақсаты- қоғам мен мемлекеттің қазіргі және болашақ қажеттіліктеріне сәйкес жеке тұлғаланың, ел азаматтарын өздігінен білім алуға және өзін-өзі жетілдіруге, әлеуметтік бейімделу қабілеттерін дамыту. Еркін ойлауды оның қызметінің нәтижелері мен оқу процесін модельдеу мұғалімнің мақсатқа жетуіне өз септігін тигізеді. Мұғалімдердің шығармашылығын дамыту үшін, қазіргі уақытта көптеген білім беру сайттары өз жұмысын жасап жүр. Солардың бірі: «Өрлеу» «БАҰО АҚ филиалы СҚО бойынша ПҚ БАИ» ақпараттық білім беру портал Солтүстік Қазақстан облысының педагогтерінің кәсіби біліктілігін арттыру сапасын дамытуға көмектеседі. 2013 жылдың ақпан айында http://www.ipksko.kz/ СҚО бойынша ПҚ БАИ ресми сайты жұмысын бастап кетті.

Nike News

Подробнее...

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ - ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮДЕРІСІ

Рейтинг:   / 1

Әлжанова Гүлзат Кенжебекқызы

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО бойынша ПҚ БАИ»

Инновациялық технологиялар және жаратылыстану-ғылыми, гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы

Бүгінгі таңда алдымызда тұрған күрделі мәселе – жас ұрпақтың саналы білім алуы. Ұлы   Әл-Фарабидің  «Білімді адам көп нәрсені біледі және қабілеті, дарыны арқылы басқа белгісіз  нәрселерді өз бетінше аша алады» - деген қанатты сөзінің астарында мұғалім үнемі ізденіс үстінде болуы керек  екені белгілі.

ҚР Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 2017 жылғы 31 қаңтар Қазақстан халқына жолдауындағы төртінші басымдықта: «Төртінші басымдық – адами капитал сапасын жақсарту. Бірінші. Ең алдымен, білім беру жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сонымен бірге, IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға,  ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек. Қала мен ауыл мектептері арасындағы білім беру сапасының алшақтығын азайту қажет» деп нақты көрсетіп кеткені баршамызға аян.

Air Jordan 1 Retro High OG 'Rust Pink' 861428-101 For Sale

Подробнее...

ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Рейтинг:   / 0

Ш.К. Амержанова,

главный специалист

филиала  АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО


В условиях обновления образования, а именно: изменения целей и задач, на первый план выдвигается разностороннее развитие личности обучающегося, в том числе и его интеллекта, способностей самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества, умения и навыки мышления. Реализация этих целей невозможна без психолого-педагогического сопровождения. В решении данной проблемы деятельностный результат приносит использование психологической технология оптимизации обучения и развития в современной школе 

Развитие личности имеет особое значение и является фундаментом дальнейшего становления выпускника школы: успешность и уровень процесса формирования личности человека, его мировоззрения, его развития. Приобретенные в школе качества, знания, умения и навыки обеспечивают не только основу дальнейшего образования и воспитания подростка или юноши в школе или в другом учебном заведении, но и во многом определяют качества практической, общественной и профессиональной деятельности взрослого человека.

Nike Air Max

Подробнее...

Обновление элементов внешней оценки качества - новый этап развития системы менеджмента в АО «НЦПК «Өрлеу»

Рейтинг:   / 0

Б.Булатова, А.Кабдирова,

специалисты отдела мониторинга и анализа

ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО»

Наиболее актуальной проблемой в области образования, несомненно, является повышение его качества. Качеством занимались всегда, в этом нет ничего нового - появилось лишь новое слово. Однако с каждым годом образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей.

В этой связи, продуманная и целенаправленно выстроенная внутренняя система оценки качества становится надежным и эффективным средством достижения основных целей современного образования. Система менеджмента особенно актуальна в условиях повышения квалификации педагогических работников.

Учитывая современные тенденции развития образования, Акционерным обществом «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» внедрена и налажена система менеджмента качества, включающая комплексную оценку, начиная от разработки образовательных программ до мониторинга результатов их освоения в посткурсовой период. Система включает унифицированные и единые для всех филиалов процедуры, инструменты оценки качества образовательной деятельности.

Air Jordan 1 Retro High OG White Powder Blue 555088-117 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Подробнее...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА

Рейтинг:   / 0

Наталья Юрьевна Беленкова,

учитель истории

КГУ «Первый городской общеобразовательный лицей»

Нуртаева Кульзагира Бикеновна,

старший преподаватель

ФАО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПРпо СКО»

Одна из основных задач современной школы -  помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал,  обеспечить развитие интеллектуальных общеучебных умений, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка.

 Все маленькие дети наделены с рождения определёнными задатками и способностями, и задача педагога состоит в раскрытии интеллектуально творческого потенциала каждого ребёнка.  С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и воспитания. Этих детей, как правило, называют «одарёнными», их не нужно заставлять учиться, они сами ищут себе работу, чаще сложную и  творческую.

Air Jordan 1

Подробнее...

«Өрлеу» БАҰО» АҚ сапа менеджменті дамуының жаңа кезеңі – сапаның сыртқы бағалау элементтерінің жаңаруы

Рейтинг:   / 0

Қ.С. Жолдоғарин

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы «СҚО бойынша ПҚ БАИ»

мониторинг және талдау бөлімінің жетекші маманы

 

Облысымыздың білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелерінің бірі – әрине, оның сапасын арттыру болып табылады. Сапамен үнемі айналысамыз, мұнда ешқандай жаңашылдық жоқ. Алайда, жыл өткен сайын білім беру жүйесі өзгеріп отырады, сондықтан құндылықтар мен мақсаттарын ұдайы түрде ойлау қажеттілігі туындайды.

 

Осыған орай, ойластырылған және мақсатты түрде құрылған сапаның ішкі бағалау жүйесі заманауи білім берудің негізгі мақсаттарына қол жеткізудің сенімді және тиімді құралы болып табылады. Менеджмент жүйесі әсіресе педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру жағдайында өзекті.

 

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің даму тенденцияларын ескере отыра, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Акционерлік қоғамы білім беру бағдарламаларын әзірлеуден бастап курстан кейінгі кезеңде оларды игеру мониторингісі нәтижелеріне дейін кешенді бағалауды қамтитын сапа менеджменті жүйесі енгізіліп және жолға қойылған.

Nike Air Force 1 07 LV8 Utility White AJ7747-100 Shoes for Sale – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Подробнее...

                       

2021 © Филиал АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» по СКО»

 
Яндекс.Метрика