«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы халқымыздың ұлы мұраты

Рейтинг:   / 1

 

Омарова Сания Туртаевна

«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ»

Оразбаева Ақсаулеш Оразбаевна

Петропавл қаласындағы химия-биология бағытындағы

Назарбаев Зияткерлік мектебі 


           Елбасының биылғы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Жолдауының тарихи маңызы ерекше. «Мəңгілік ел» идеясы қазақ халқының қаншама ғасырлар, аңсап келе жатқан, арманына апаратын, мақсатына жеткізетін, бірден-бір мəңгіліктің жолы. Елбасы өз Жолдауында „Мəңгілік ел“ болып қалу үшін бүгінгі заманға сай не істеу керектігін нақтылап айқындады. „Мəңгілік ел“ — ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман-əлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, əлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тəуелсіз Мемлекет атану еді… Біз үшін болашағымызға бағдар беретін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар.

Air Force 1 Sage Low

Подробнее...

KAHOOT! Цифрлық smart сервисі - мұғалімдердің педагогтік тәжірибесін түрлендіру құралдарының бірі

Рейтинг:   / 4

Кенжетаев Б.А., Калимов Б.С.,

специалисты отдела информационных технологии ФАО "НЦПК "Өрлеу" ИПК ПР по СКО"

2017 жылы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауындағы ең маңызды басымдықтарының бірі экономиканы технологиялық жаңғыртуды жеделдету болып табылады: «Біз цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Елде 3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді банкинг, цифрлық қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту керек» [1].

nike

Подробнее...

Жаңартылған бағдарлама басымдығы бірі - жеке тұлғаның зерттеу дағысын дамыту

Рейтинг:   / 0

Әлжанова Гүлзат Кенжебекқызы,

"Өрлеу" БАҰО" АҚФ "СҚО ПҚ БАИ" аға оқытушысы

 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. [1,4]

NIKE SB

Подробнее...

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ

Рейтинг:   / 0

Ш.К. Амержанова, главный специалист

филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО

 

Государственная политика в области образования ориентирована сегодня на подготовку широко образованных, творчески и критически мыслящих личностей, способных к разностороннему, целостному видению и анализу сложных проблем жизни общества, а значит, способных к поиску новых решений насущных проблем. Большую роль в формировании личности ребенка, будущего гражданина играет психологическая служба, так как компетенция школьного психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в психическом развитии учащихся. Знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка будет способствовать успешной адаптации к условиям школьной жизни, а также будет способствовать педагогическому коллективу школы в построении и совершенствовании учебно-воспитательного процесса в рамках новых требований.

adidas predator flare white dresses

Подробнее...

«Подготовка допризывной молодежи к районному военно-спортивному конкурсу «Батыр»

Рейтинг:   / 0

Мочарий Иван Михайлович, преподаватель–организатор начальной военной подготовки

КГУ «Червоная СШ» район имени Г. Мусрепова

В настоящее время в нашем обществе происходят события, связанные с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования, коснувшиеся каждой семьи,  все изменения приводят  к негативному отношению подростков и взрослых, к сожалению тоже,  к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Деформация семей отрицательно влияет на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Поэтому одним из перспективных направлений развития учащихся в плане подготовки юношей к службе в армии, является проведение военно-спортивных игр в масштабе района, области.

Air Max

Подробнее...

Білім беру мазмұнын жаңарту аясында саралап оқыту - оқушыларға қолдау көрсетудің аспектсі ретінде

Рейтинг:   / 1

Оспанова Б.Д.

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы

СҚО бойынша ПҚ БАИ аға оқытушысы

Абилова Ж.Ж.

Ә.Досмухамбетов атындағы облыстық

 дарынды балаларға мамандандырылған

гимназия-интернаты

 

    Соңғы  он  жылдың  ішінде  мектеп  бағдарламаларында  берілетін  білім  көлемін  реттеуге   көп көңіл аударылып келеді.Оқушының  орта  мектепте  игеретін  материалдарының  көлемі кең көлемді және оны  оқуға  уақыт  жетпейтіндігі,  балаларға  берілетін  жүктеменің  көп  болатыны да белгілі болып отыр.

  Әсіресе,   сыныпта қабілеті төмен  оқушыларға тапсырмалар   қабілеті жоғары оқушылармен бірдей беріледі. Қабілеті төмен  оқушылар тапсырманы орындауға тырысады, бірақ орындай алмай қиналады және орындау  қабілеттері жетпейді.  Сондықтан мұғалім  сабақта  қабілеті төмен оқушылардың  қиналғанын  көріп,  материалды  баяндаудың  тереңдігін  және  жылдамдығын  бәсеңдетеді.  Бұл  төмен қабілеті  бар  оқушылардың  мүмкіндіктеріне  сәйкес  келгенімен,  жақсы  оқитын  оқушылардың  қабілеттерінің  дамуына  кедергі  болады. Сол есебепті мұғалім  оқулықта берілген жаттығулармен, сыныптық  жұмыстармен  шектеледі,  ең  соңында,  қабілеті жоғары оқушылардың  қабілетінің төмендеуіне  әкеп  соғады.  Нәтижесінде  мұғалім алдына қойған мақсатына жете алмайды. Жете алмауының бірден- бір себебі: сыныпта әр деңгейлі оқушылардың болуына байланысты болып отыр. Оқытуды  дәстүрлі  ұйымдастыруда  оқушылардың  жеке  қабілетіне  бейімделу  мүмкіндігі  ескерілмеген. 

Patike

Подробнее...

Развитие логического мышления на уроках математики

Рейтинг:   / 1

Кох Надежда Борисовна

Учитель математики

Полтавской средней школы

Аккайынского района

Северо-Казахстанской области


Логика не врожденное качество человеческой способности к мышлению — мы обучаемся ей в течение всей жизни. Это инструмент познания окружающего мира требует постоянного совершенствования, поэтому люди старательно увиливают от рациональных логических умозаключений, пытаясь размышлять так, как им выгоднее и удобнее. При этом без логики человечество не смогло бы выжить, ведь основой для создания большинства законов общественной жизни является все же логика. Парадокс? Да, их в этой многоликой науке немало.

Сегодня мы поговорим о логике как науке и в то же время как системе мышления, о том, нужна ли она в повседневной жизни и как развить способность логически мыслить, о гранях добра и зла, скрывающихся в запутанных лабиринтах умозаключений.

Как и когда зародилась логика? Корнем логических законов является эмпирическое, то есть опытное познание мира: человек  стал свидетелем некоторого события, а затем увидел его последствия. После нескольких повторяющихся причинно-следственных ситуаций он запомнил их и сделал определенный вывод. Таким образом, получается, что законы логики, как и других наук, были выведены при помощи эксперимента.

Логика – зародилась в глубокой древности. Её основоположником является древнегреческий мыслитель Аристотель, живший в 384-322 годах до н.э. Именно он первым пытался найти ответ на вопрос, как мы рассуждаем.

Air Jordan 1 Retro High OG "Obsidian" Sail/Obsidian-University Blue For Sale

Подробнее...

                       

2021 © Филиал АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» по СКО»

 
Яндекс.Метрика